CONSULTORIA ACÚSTICA
Assessorament tècnic dirigit a professionals de la construcció o propietaris d’activitats sorolloses.
Assessorament tècnic i legal dirigit a ajuntaments i entitats per modificació, actualització o adaptació d’ordenandes i normatives a la nova legislació.

Realització de plans d’acció necessaries i seminars de formació per tal de reduir la contaminació acústica. Col·laboració amb l’administració competent per definir les accions que s’han d’emprendre amb els indicadors quantitatius que corresponguin, per poder avaluar la bondat del pla.

Propostes d’estudis d’impacte, psicosocials que siguin necessaris per desenvolupar adequadament el pla d’acció.

CONS AC 1