VIBRACIONS
Els acceleròmetres s’utilitzen per mesurar vibracions i oscil·lacions a moltes màquines i instal·lacions, així com per desenvolupar productes (de components o eines). Els mesuraments de vibracions proporcionen els següents paràmetres: acceleració de la vibració, velocitat de la vibració i desplaçament de la vibració, d’aquesta manera es poden caracteritzar les vibracions amb precisió a qualsevol tipus d’estructura o superfície.
vibra2
Mesura i avaluació dels nivells de vibració.
Anàlisi de vibracions produïdes a maquinària i estructures.
Disseny de solucions concretes de sistemes anti impacte i vibracions.
Vibracions de cos sencer: ISO 2631,1,2 y 4.
Vibracions al sistema ma-braç: ISO 5349.
Vibracions de baixa frecuencia ISO 2631,1.
vibra1