ACÚSTICA AMBIENTAL
Realització de mesuraments de soroll ambiental, puntuals o de llarga duració, sonometries prèvies a l’obertura de noves activitats per obtenció de llicències ambientals.  Asessorament per trobar solucions a problemes existents entre activitats molestes i veïns afectats, mesuraments de soroll per avaluar infraestructures existents tals com aeroports, ports navals o carreteres i indústries. Monitorització de molèsties de llarga durada.
AC AMB1
Realització de tots els mapes compresos en el mapa estratègic de soroll per donar compliment a la normativa existent en matèria de soroll: mapa de soroll existent i futur, mapa de capacitat acústica, mapa de superació de nivells d’immissió sonora i plans d’acció. mapa
Realització de cursos específics de formació acústica i vibracional dirigits a tècnics d’administracions públiques, agents de policia, escoles.
Curs de metodologia de mesura de soroll ambiental i vibraciones,  mesura d’aïllament acústico i
normatives especifiques.Aplicació en general de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, transposada a nivell nacional per la Ley 37/2003 del Ruido.