CONTROL DE SOROLL
Disseny i dimensionat de solucions d’aïllament al soroll aeri i estructural present a l’edificació.
Solucions anti-vibratòries dimensionades per a cada cas en particular.

CONT R Y V 2

La industrialització te una part positiva per la societat, ja que ha proporcionat feina a nombrosos ciutadans, però també presenta un aspecte negatiu, doncs aquests treballadors es troben sotmesos a nivells alts de soroll durant la seva jornada laboral minvant d’aquesta manera la seva salut. Davant del soroll industrial i els seus afectes nocius sobre la salut, s’han adoptat una sèrie de mesures amb l’objecte de prevenir el risc laboral,
Disseny de solucions acústiques i vibracionals per a maquinària industrial: sistemes de climatització, aïllament de maquinaria industrial, control del soroll per als treballadors, dimensionat d’elements anti-vibratoris i anti-impactes.
Realització de mesuraments in situ i amb equipament propi seguint normativa ISO, concretament:
UNE-EN ISO 16283-1 (aïllament a scroll aeri)
UNE-EN-ISO 140-7 (aïllament al soroll d’impacte).