ACÚSTICA ARQUITECTÒNICA

L’Acústica Arquitectònica estudia els fenòmens vinculats amb una propagació adequada, fidel i funcional del so dins d’un recinte, ja sigui una sala de concerts,  un estudi de grabación o el menejador del restaurant. Les sales o habitacions dedicades a una aplicació determinada han de tenir unes qualitats acústiques adequades per realitzar adequadament aquesta funció.
  • Disseny de sales de concerts, auditoris, sales polivalents o estudis de gravació, solucions a problemes de condicionament acústic a l’interior de bars o locals d’oci nocturne.
  • Acondicionament d’espais acústics: aules d’escoles, biblioteques, centres esportius, platós de TV, ràdios, cines…
images-3
  • Assessorament acústic a arquitectes d’obra civil, aplicació del nou CTE DB-HR en temas de aïllament.
  • Mesuraments de soroll realitzats in situ per verificar el compliment del Temps de Reverberació exigit per DB- HR).
  • Estudis específics per satisfer el confort acústic interior d’espais singulars o amb deficiències d’intel·ligibilitat (EDT, RASTI, ecogrames), sonoritat, focalitzacions del so, ecos.
AC ARQ 2