La tecnologia infraroja capta la temperatura de la superfície dels objectes i visualitza de forma còmode qualsevol tipus d’anomalia existent en aquestes superfícies. Permet detectar de manera fiable i ràpida aquells elements que no funcionen correctament.

Els Serveis que oferim en aquest sector es centren en:

  • Monitorització termográfica de desenvolupament de processos.
  • Anàlisis termogràfics per l’estudi i/o assaig de materials.
  • Modelat Predictiu de Manteniment y Seguretat.
  • Detecció, diagnosi i tractament de les patologies de la construcció.
  • Manteniment preventiu a l’edificació.
  • Auditoria Termográfica.
  • Inspeccions a instal·lacions solars fotovoltaiques.
  • Manteniment predictiu a la industria.
  • Detecció de nivells i gasos
termo2
Actualment la Termografia Infraroja està considerada una tècnica  (I.N.D).