Equip

NCacustic es una consultoria que neix amb la missió d’assessorar i aportar solucions a les problemàtiques de contaminació acústica, el control del soroll i les vibracions, en relació a la normativa actual i legislació vigent de forma innovadora i amb alta qualitat tecnològica.

L’objectiu de NCacustic és el de garantir solucions concretes i viables a qualsevol problemàtica relacionada amb el soroll i/o vibracions i l’aïllament tèrmic en general. Dirigeix els seus serveis principalment a: locals d’oci i restauració, promotors d’obra civil, arquitectes, indústries, hotels, empreses audiovisuals, ajuntaments i al Consell Insular de Menorca.

Els punts forts de NCacustic són principalment la innovació, qualitat, professionalitat i l’ús de les últimes tecnologies existents al sector

  • Professionalitat: La realització de projectes per part d’enginyers titulats i amb una àmplia experiència en el camp de l’acústica i les vibracions. L’experiència del nostre equip de treball en la realització de projectes d’enginyeria ens permet disposar d’una metodologia de treball pròpia, així com d’una base de coneixement amb la qual afrontar qualsevol repte professional.
  • Qualitat: L’eina més efectiva per garantir que els nostres serveis satisfan les necessitats del client és el control i assegurament de la qualitat. Més enllà del producte final, creiem en la necessitat d’aplicar aquest control de qualitat a tots els nostres processos. L’aposta per la formació contínua ens permet, fent ús de les eines més actuals, situar-nos en primera línia de la innovació en processos d’enginyeria acústica i serveis.

El principal avantatge de NCacustic és la capacitat d’adaptació a les necessitats concretes del client així com l’oferta de solucions a mida.

Les claus de futur per a la nostra empresa són principalment:

  • Innovació constant. És una empresa vinculada 100% a la tecnologia, els professionals es troben en contínua formació en tots els serveis oferts. El món tecnològic es troba en contínua evolució i no estar alerta és un desavantatge competitiu. Oferir solucions innovadores és una de les nostres principals fites des a dia d’avui i de cara al futur.
  • Expansió. NCacustic es va crear amb molts objectius a curt i llarg termini. Les intencions són de no deixar de créixer, oferint els millors serveis. La nostra visió de futur passa per tenir una plantilla o grup de treball que a partir d’una solució, ja sigui d’aïllament o de control de soroll, pugui executar la mà de obra en la seva totalitat garantint en major mesura, si és possible, l’èxit dels resultats esperats.
  • Preocupació mediambiental. La nostra obstinació recau en gran mesura en la idea de solucionar qualsevol molèstia o problemàtica relacionat amb la contaminació acústica i les vibracions. Per això, és primordial per a nosaltres garantir el confort acústic de la població i del seu entorn.